<!--@ParagraphHeading-->

REKRUTTERING

Jeg tror godt, at det kan blive et problem at finde faglært arbejdskraft i fremtiden, fordi de unge ikke gider være håndværkere. De vil hellere være læger, ingeniører eller arkitekter.

John Frambo, Frambo’s VVS og Kloak
 
Læs hvordan Frambo arbejder med mentorer for nydanske ansatte


 

 

SMV’er ved for lidt om nydansk arbejdskraft  

Mange danske små og mellemstore virksomheder afskærer sig fra et vigtigt rekrutteringsgrundlag, fordi de mangler viden om, hvad det betyder for deres virksomhed at have nydanske medarbejdere og lærlinge ansat. Det viser en ny undersøgelse fra SMVdanmark.

”Mange virksomheder regner med, at deres rekrutteringsgrundlag bliver mindre i gennem de kommende år. Den gode nyhed er derfor, at virksomheder med erfaring med nydansk arbejdskraft ikke ser væsentlige forskelle på deres etnisk danske medarbejdere og deres nydanske", siger Henrik Lilja, der er projektleder på projekt Nydansk Arbejdskraft, som SMVdanmark gennemfører med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. 

"Den dårlige nyhed er til gengæld, at en hel del SMV’er stadig mangler viden om, hvordan nydanskere fungerer som arbejdskraft og lærlinge. Det sidste gør vi nu noget ved”, siger Henrik Lilja.

Virksomhedernes erfaringer med nydanske ansatte er generelt så gode, at det er tydeligt, at virksomheder uden nydanske ansatte går glip af et vigtigt rekrutteringsgrundlag. Men hver fjerde af 671 SMV’er, der har svaret i undersøgelsen, mener selv, at de ved for lidt om nydanskere til at ansætte nydanske medarbejdere og lærlinge. Samtidig viser SMVdanmarks undersøgelse, at hver fjerde SMV’er i dag har indvandrere eller efterkommere af indvandrere ansat.

SMVdanmark har gennemført undersøgelsen for at afdække, hvilke oplevelser danske SMV’er har med nydansk arbejdskraft. Resultaterne danner grundlag for en værktøjskasse og en samling casehistorier, som kan inspirere andre SMV’er, der overvejer at ansætte nydanske arbejdskraft.

Se hovedpointer fra SMVdanmarks SMVdanmarks mangfoldighedsundersøgelse nedenfor.
 

Kontakt

Erhvervspolitisk konsulent Henrik Lilja, telefon 32 63 03 15 eller lilja@SMVdanmark.dk
Kommunikationschef Frederik Faurby, telefon 51 34 43 77 eller faurby@SMVdanmark.dk  

 

Hovedpointer fra SMVdanmarks mangfoldighedsundersøgelse

SMVdanmark har spurgt ca. 1600 små og mellemstore medlemsvirksomheder om, hvordan de ser på mangfoldighed og fremtidens arbejdsmarked. Heraf har 671 svaret.
 

  • Afsættet for undersøgelsen er forudsigelserne om den demografiske udvikling, der peger på et fremtidigt faldende arbejdskraftudbud samt på, at andelen af nydanskere og efterkommere af nydanskere stiger. 
  • Omkring 18 pct. af SMV’erne mener, at manglen på arbejdskraft bliver en udfordring for deres virksomhed fremover.
  • Hos 16 pct. af SMV’erne bliver rekruttering af unge med indvandrerbaggrund en del af virksomhedens fremtidsplaner.
  • 38 pct. af SMV’erne føler sig ”godt” eller ”meget godt” klædt på til at have lærlinge eller andre ansatte med indvandrerbaggrund på arbejdspladsen.
  • Mere end 25 pct. af SMV’erne føler sig ”ikke særlig godt” eller direkte ”dårligt” klædt på til at have ansatte med indvandrerbaggrund på arbejdspladsen.
  • 82 pct. af de SMV’er, som ikke har ansatte med indvandrerbaggrund, har ikke været i en situation, hvor det har været relevant for dem at tage stilling til at ansætte personer med indvandrerbaggrund.
  • 24 pct. af SMV’erne har pt. ansatte med indvandrerbaggrund.
  • De virksomheder, som har ansatte med indvandrerbaggrund, er i højere grad end virksomheder uden denne type arbejdskraft uenige i udsagn som: ”Unge med indvandrerbaggrund forstår ikke dansk humor og ironi”, ”Danske ansatte bryder sig ikke om at arbejde sammen med ansatte/lærlinge med indvandrerbaggrund”, ”Kulturforskelle og religiøse traditioner gør det besværligt og tidskrævende at samarbejde med ansatte med indvandrerbaggrund”, eller ”Kunderne bryder sig ikke om ansatte/lærlinge med indvandrerbaggrund”.
  • De virksomheder, som har ansatte med indvandrerbaggrund, er i højere grad end virksomheder uden denne type arbejdskraft enige i udsagn som: ”Unge med indvandrerbaggrund er hverken værre eller bedre at have på en arbejdsplads end andre unge” og ”Unge med indvandrerbaggrund er mere autoritetstro og pligtopfyldende end andre unge”.

Download SMVdanmarks mangfoldighedsundersøgelse.