Alle nyheder

Håndværksrådets Jeppe Rosenmejer repræsenterede SMV'erne i det udvalg, der forberedte den ny markedsføringslov. Loven indeholder flere små forbedringer set med SMV'ernes øjne

Juridisk: Ny markedsføringslov på vej

For SMV'er - 6. jun. 2017

Første juli træder Danmarks nye markedsføringslov i kraft. Læs hvad den ny lov betyder for dig og din virksomhed.

  • Del:

På overfladen ser den nye markedsføringslov helt anderledes end den nugældende. Loven har fået en helt ny opbygning, der har til hensigt at gøre loven mere overskuelig og lettere at anvende for praktikerne, blandt andet har markedsføring overfor forbrugere fået sit eget kapitel. Desuden er loven forsøgt gjort mere teknologi-neutral.

 

Gammel vin på nye flasker

Med den nye lov introduceres en række nye begreber for at gøre loven 'direktivkonform' - dvs. at den lever op til EU-direktivt. Indholdsmæssigt er det dog langt henad vejen gammel vin på nye flasker. Derfor vil den hidtidige retspraksis stadig kunne anvendes som fortolkningsbidrag for de nye bestemmelser. Der er med lovændringen ikke indført yderligere forbrugerbeskyttelse. De ændringer der er sket, har om noget sænket forbrugerbeskyttelsen en smule. Her tænkes bl.a. på den øgede mulighed i § 10, stk. 2 for elektronisk markedsføring af ”egne tilsvarende produkter”.

 

I den nye markedsføringslov er fjernet flere regler som følge af dobbeltregulering. Blandt andet er reglerne om prisoplysning og vejledning af forbrugere er taget ud af den nye markedsføringslov uden, at dette dog får en betydning for virksomhederne, idet reglerne i forvejen findes i andre love.

 

Mere præcise regler om fakturering af regningsarbejde

Desuden er sket en præcisering af reglerne om fakturering af regningsarbejde. Tidligere kunne forbrugeren ”i særlige situationer” kræve yderligere oplysninger for at forstå en faktura uden, at der gjaldt en tidsgrænse for denne ret. Det var uvist, hvornår der forelå en ”særlig situation” (hvilket i praksis betød altid), ligesom den manglende tidsgrænse kunne medføre, at virksomhederne skulle gemme dokumentation i uhensigtsmæssig lang tid.

Denne ret for forbrugeren er nu ændret til, at forbrugeren altid kan kræve yderligere oplysninger, men at dette skal ske inden for ”rimelig tid”, der i betænkningen er fastsat til ca. 1. måned.

 

Sætter ind imod skjult markedsføring på sociale medier

Med de nye markedsføringsmetoder på internettet, blandt andet på blogs, sociale medier og Youtube var der et behov for, at reglerne om skjult markedsføring blev mere præcise. I betænkningen anføres nu, at det ikke er nødvendigt, at der foreligger en konkret aftale mellem virksomheden og den der omtaler produktet for, at det kan anses som markedsføring og dermed tydeligt skal fremgå som sådan. Det kunne eksempelvis være, hvor en virksomhed fremsender et produkt til en blogger uden, at der foreligger en aftale eller en forpligtelse for bloggeren til at omtale produktet. Hvis bloggeren imidlertid faktisk omtaler produktet på sin blog, skal det på en eller anden måde tydeligt fremgå, at der er tale om markedsføring, eksempelvis ved at skrive, at det er et sponsoreret indlæg eller at produktet er stillet gratis til rådighed eller lignende.

 

Ikke nye SPAM-regler på B2B-markedet

På initiativ fra Håndværksrådet og de øvrige erhvervsorganisationer indeholdt det oprindelige lovforslag fra udvalget en øget adgang til elektronisk markedsføring i B2B-forhold. Denne del af forslaget blev dog taget ud under den politiske forhandling i Folketinget og fandt derfor desværre ikke vej til den endelig lov.

Der er derfor ikke i øvrigt ændret på fortolkningen af spam i forhold til tidligere, ligesom der heller ikke er ændret på bødestørrelsen for overtrædelse af spamreglerne. Disse ligger således stadig på minimum kr. 10.000 for de første 100 henvendelser og herefter kr. 100 pr. efterfølgende henvendelse. Det vil sige, at 60 henvendelser koster en bøde på kr. 10.000, mens 140 henvendelser koster en bøde på kr. 14.000.

 

Hvorfor ny markedsføringslov?

Den nye markedsføringslov træder i kraft d. 1. juli 2017. Lovændringen sker, fordi EU Kommissionenhar peget på, at Danmark ikke havde implementeret en række markedsføringsretlige direktiver korrekt, og det skal den nye lov råde bod på. Håndværksrådet var repræsenteret i udvalget, der udarbejdede udkastet til loven.

 

Vil du vide mere?

Kontakt jurist og chefkomnsulent Jeppe Rosenmejer på rosenmejer@hvr.dk

 


Nyhedsarkiv

Hvis du leder efter en bestemt nyhed, kan du i arkivet over nyheder bladre gennem en længere nyhedsoversigt.

  1. Nyhedsarkivet
Alle nyheder

Nyheder

Holstebro - 27. jun. 2017

Hvad gør man, når der mangler faglærte medarbejdere?

Holstebro - 27. jun. 2017
Problemløsning på jysk: Man tager selv initiativ og lederskab! ...

Læs mere
Uddannelse - 22. jun. 2017

Flere ’Kloge Åger’, færre kloge hænder

Uddannelse - 22. jun. 2017
Er du 65 år, så er der større sandsynlighed for, at du er faglært, end hvis du er 35 år. Det viser e ...

Læs mere
Politik - 19. jun. 2017

Folkemødet 2017 i billeder

Politik - 19. jun. 2017
Håndværksrådet deltog på den politiske festival sammen med en række af vores medlemsorganisationer. ...

Læs mere
Politik - 19. jun. 2017

Folkemødedebat: Dansk Eksports sande ansigt

Politik - 19. jun. 2017
Er det de store eksportlokomotiver, der trækker Danmarks eksport og har æren for Danmarks fine betal ...

Læs mere
Flere nyheder

For SMV'er

Digitalisering - 12. jun. 2017

SMV’er får støtte til digitalisering

Digitalisering - 12. jun. 2017
Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion har uddelt 8,7 mio. kr. til digitalisering- og automa ...

Læs mere
For SMV'er - 6. jun. 2017

Juridisk: Ny markedsføringslov på vej

For SMV'er - 6. jun. 2017
Første juli træder Danmarks nye markedsføringslov i kraft. Læs hvad den ny lov betyder for dig og di ...

Læs mere
Digitalisering - 17. maj. 2017

Nyt projekt gør SMV’er mere digitale

Digitalisering - 17. maj. 2017
Godt nyt til op til 75 små og mellemstore virksomheder, som nu får muligheden for at blive mere digi ...

Læs mere
Foreningsnyt - 16. maj. 2017

H.M. Dronningen fejrer årets nyudlærte håndværkere

Foreningsnyt - 16. maj. 2017
En ny årgang af dygtige håndværkere springer ud tirsdag den 16. maj, når årets dygtigste nyuddanne ...

Læs mere
Mere for SMV'er

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser - 23. jun. 2017

Flere opgaver bliver udbudt SMV-venligt

Pressemeddelelser - 23. jun. 2017
Flere offentlige myndigheder opdeler udbud i mindre delkontrakter, desværre forsømmer næsten halvdel ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 23. jun. 2017

Fejlvurdering fra undervisningsminister koster faglærte

Pressemeddelelser - 23. jun. 2017
Det er absurd at tro, at økonomer kan styre fremtidens arbejdskraftbehov. Derfor er det en fejlvurde ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 30. maj. 2017

2025-plan styrker SMV’erne

Pressemeddelelser - 30. maj. 2017
Håndværksrådet glæder sig over en række af budskaberne i regeringens 2025-plan. Dog tager planen ikk ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 30. maj. 2017

Vismandsrapport: Vi skal tænke langsigtet i fremgangstider

Pressemeddelelser - 30. maj. 2017
Den pæne vækst i BNP og andre tegn på fremgang, som dagens vismandsrapport fremhæver, bør ikke få os ...

Læs mere
Flere pressemeddelelser