Alle nyheder

Håndværksrådets Jeppe Rosenmejer repræsenterede SMV'erne i det udvalg, der forberedte den ny markedsføringslov. Loven indeholder flere små forbedringer set med SMV'ernes øjne

Juridisk: Ny markedsføringslov på vej

For SMV'er - 26. jun. 2017

Første juli træder Danmarks nye markedsføringslov i kraft. Se her, hvad den ny lov betyder for dig og din virksomhed.

  • Del:

På overfladen ser den nye markedsføringslov helt anderledes ud end den nugældende. Loven har fået en helt ny opbygning for at blive mere overskuelig og lettere at anvende for praktikerne, blandt andet har markedsføring overfor forbrugere fået sit eget kapitel. Desuden er loven forsøgt gjort mere teknologi-neutral.

 

Gammel vin på nye flasker

Med den nye lov introduceres en række nye begreber for at gøre loven 'direktivkonform' - dvs. at den lever op til EU-direktivt. Indholdsmæssigt er det dog langt henad vejen gammel vin på nye flasker. Derfor vil den hidtidige retspraksis stadig kunne anvendes som fortolkningsbidrag for de nye bestemmelser. Der er med lovændringen ikke indført yderligere forbrugerbeskyttelse. De ændringer der er sket, har om noget sænket forbrugerbeskyttelsen en smule. Her tænkes bl.a. på den øgede mulighed i § 10, stk. 2 for elektronisk markedsføring af ”egne tilsvarende produkter”.

 

I den nye markedsføringslov er fjernet flere regler som følge af dobbeltregulering. Blandt andet er reglerne om prisoplysning og vejledning af forbrugere er taget ud af den nye markedsføringslov uden, at dette dog får en betydning for virksomhederne, idet reglerne i forvejen findes i andre love.

 

Mere præcise regler om fakturering af regningsarbejde

Desuden er sket en præcisering af reglerne om fakturering af regningsarbejde. Tidligere kunne forbrugeren ”i særlige situationer” kræve yderligere oplysninger for at forstå en faktura uden, at der gjaldt en tidsgrænse for denne ret. Det var uvist, hvornår der forelå en ”særlig situation” (hvilket i praksis betød altid), ligesom den manglende tidsgrænse kunne medføre, at virksomhederne skulle gemme dokumentation i uhensigtsmæssig lang tid.

Denne ret for forbrugeren er nu ændret til, at forbrugeren altid kan kræve yderligere oplysninger, men at dette skal ske inden for ”rimelig tid”, der i betænkningen er fastsat til ca. 1. måned.

 

Sætter ind imod skjult markedsføring på sociale medier

Med de nye markedsføringsmetoder på internettet, blandt andet på blogs, sociale medier og Youtube var der et behov for, at reglerne om skjult markedsføring blev mere præcise. I betænkningen anføres nu, at det ikke er nødvendigt, at der foreligger en konkret aftale mellem virksomheden og den der omtaler produktet for, at det kan anses som markedsføring og dermed tydeligt skal fremgå som sådan. Det kunne eksempelvis være, hvor en virksomhed fremsender et produkt til en blogger uden, at der foreligger en aftale eller en forpligtelse for bloggeren til at omtale produktet. Hvis bloggeren imidlertid faktisk omtaler produktet på sin blog, skal det på en eller anden måde tydeligt fremgå, at der er tale om markedsføring, eksempelvis ved at skrive, at det er et sponsoreret indlæg eller at produktet er stillet gratis til rådighed eller lignende.

 

Ikke nye SPAM-regler på B2B-markedet

På initiativ fra Håndværksrådet og de øvrige erhvervsorganisationer indeholdt det oprindelige lovforslag fra udvalget en øget adgang til elektronisk markedsføring i B2B-forhold. Denne del af forslaget blev dog taget ud under den politiske forhandling i Folketinget og fandt derfor desværre ikke vej til den endelig lov.

Der er derfor ikke i øvrigt ændret på fortolkningen af spam i forhold til tidligere, ligesom der heller ikke er ændret på bødestørrelsen for overtrædelse af spamreglerne. Disse ligger således stadig på minimum kr. 10.000 for de første 100 henvendelser og herefter kr. 100 pr. efterfølgende henvendelse. Det vil sige, at 60 henvendelser koster en bøde på kr. 10.000, mens 140 henvendelser koster en bøde på kr. 14.000.

 

Hvorfor ny markedsføringslov?

Den nye markedsføringslov træder i kraft d. 1. juli 2017. Lovændringen sker, fordi EU Kommissionenhar peget på, at Danmark ikke havde implementeret en række markedsføringsretlige direktiver korrekt, og det skal den nye lov råde bod på. Håndværksrådet var repræsenteret i udvalget, der udarbejdede udkastet til loven.

 

Vil du vide mere?

Kontakt jurist og chefkomnsulent Jeppe Rosenmejer på rosenmejer@hvr.dk

 


Nyhedsarkiv

Hvis du leder efter en bestemt nyhed, kan du i arkivet over nyheder bladre gennem en længere nyhedsoversigt.

  1. Nyhedsarkivet
Alle nyheder

Nyheder

Analyser - 18. aug. 2017

Stadig flere SMV’er har høj tillid til eksportmarkedet

Analyser - 18. aug. 2017
Efter et dyk i det foregående år er eksporttilliden blevet ved med at stige i 2017. Håndværksrådets ...

Læs mere
Politik - 17. aug. 2017

Analyse: Det lysner lidt for Håndværkerfradraget

Politik - 17. aug. 2017
Formelt udløber BoligJobordningen til nytår, men meget tyder på, at fradraget også efter årsskiftet ...

Læs mere
Uddannelse - 16. aug. 2017

Idékatalog: Virksomhedsejere underviser i folkeskolen

Uddannelse - 16. aug. 2017
Flere håndværkere og virksomhedsejere kaster sig ud i at undervise på folkeskoler for at præsentere ...

Læs mere
For SMV'er - 15. aug. 2017

Bliver dit produkt kopieret? Få gratis vejledning med ny hotline

For SMV'er - 15. aug. 2017
En ny ’Hotline om kopivarer’ tilbyder gratis vejledning og hjælp, hvis dit produkt bliver kopieret, ...

Læs mere

For SMV'er

Uddannelse - 16. aug. 2017

Idékatalog: Virksomhedsejere underviser i folkeskolen

Uddannelse - 16. aug. 2017
Flere håndværkere og virksomhedsejere kaster sig ud i at undervise på folkeskoler for at præsentere ...

Læs mere
For SMV'er - 15. aug. 2017

Bliver dit produkt kopieret? Få gratis vejledning med ny hotline

For SMV'er - 15. aug. 2017
En ny ’Hotline om kopivarer’ tilbyder gratis vejledning og hjælp, hvis dit produkt bliver kopieret, ...

Læs mere
For SMV'er - 1. aug. 2017

Søg puljen: Fortsat mulighed for bedre bredbånd

For SMV'er - 1. aug. 2017
Du kan være med til at sikre bredbånd i dit lokalområde. Lokale sammenslutninger af borgere og kommu ...

Læs mere
For SMV'er - 26. jun. 2017

Juridisk: Ny markedsføringslov på vej

For SMV'er - 26. jun. 2017
Første juli træder Danmarks nye markedsføringslov i kraft. Se her, hvad den ny lov betyder for dig o ...

Læs mere

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser - 15. aug. 2017

Pressemeddelelse: Udvid håndværkerfradraget og bekæmp sort arbejde

Pressemeddelelser - 15. aug. 2017
Et flertal i Folketinget går ind for en forlængelse af håndværkerfradraget. Det er et vigtigt redska ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 3. jul. 2017

Boligjobordning eneste sikre middel mod sort håndværksarbejde

Pressemeddelelser - 3. jul. 2017
En ny undersøgelse af den svenske boligjobordning viser, at 13 procent af det indberettede håndværks ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 29. jun. 2017

Minister ændrer omstridt beslutning om dimensionering

Pressemeddelelser - 29. jun. 2017
Undervisningsminister Merete Riisager ændrer nu sin beslutning om at indføre dimensionering af uddan ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 28. jun. 2017

Erhvervsfremme skal forenkles og målrettes SMV’erne

Pressemeddelelser - 28. jun. 2017
Så kom det endelig: Udvalget der skal komme med forslag til forenkling af Danmarks erhvervsfremmesys ...

Læs mere