Alle nyheder

Håndværksrådets Jeppe Rosenmejer repræsenterede SMV'erne i det udvalg, der forberedte den ny markedsføringslov. Loven indeholder flere små forbedringer set med SMV'ernes øjne

Juridisk: Ny markedsføringslov på vej

For SMV'er - 26. jun. 2017

Første juli træder Danmarks nye markedsføringslov i kraft. Se her, hvad den ny lov betyder for dig og din virksomhed.

  • Del:

På overfladen ser den nye markedsføringslov helt anderledes ud end den nugældende. Loven har fået en helt ny opbygning for at blive mere overskuelig og lettere at anvende for praktikerne, blandt andet har markedsføring overfor forbrugere fået sit eget kapitel. Desuden er loven forsøgt gjort mere teknologi-neutral.

 

Gammel vin på nye flasker

Med den nye lov introduceres en række nye begreber for at gøre loven 'direktivkonform' - dvs. at den lever op til EU-direktivt. Indholdsmæssigt er det dog langt henad vejen gammel vin på nye flasker. Derfor vil den hidtidige retspraksis stadig kunne anvendes som fortolkningsbidrag for de nye bestemmelser. Der er med lovændringen ikke indført yderligere forbrugerbeskyttelse. De ændringer der er sket, har om noget sænket forbrugerbeskyttelsen en smule. Her tænkes bl.a. på den øgede mulighed i § 10, stk. 2 for elektronisk markedsføring af ”egne tilsvarende produkter”.

 

I den nye markedsføringslov er fjernet flere regler som følge af dobbeltregulering. Blandt andet er reglerne om prisoplysning og vejledning af forbrugere er taget ud af den nye markedsføringslov uden, at dette dog får en betydning for virksomhederne, idet reglerne i forvejen findes i andre love.

 

Mere præcise regler om fakturering af regningsarbejde

Desuden er sket en præcisering af reglerne om fakturering af regningsarbejde. Tidligere kunne forbrugeren ”i særlige situationer” kræve yderligere oplysninger for at forstå en faktura uden, at der gjaldt en tidsgrænse for denne ret. Det var uvist, hvornår der forelå en ”særlig situation” (hvilket i praksis betød altid), ligesom den manglende tidsgrænse kunne medføre, at virksomhederne skulle gemme dokumentation i uhensigtsmæssig lang tid.

Denne ret for forbrugeren er nu ændret til, at forbrugeren altid kan kræve yderligere oplysninger, men at dette skal ske inden for ”rimelig tid”, der i betænkningen er fastsat til ca. 1. måned.

 

Sætter ind imod skjult markedsføring på sociale medier

Med de nye markedsføringsmetoder på internettet, blandt andet på blogs, sociale medier og Youtube var der et behov for, at reglerne om skjult markedsføring blev mere præcise. I betænkningen anføres nu, at det ikke er nødvendigt, at der foreligger en konkret aftale mellem virksomheden og den der omtaler produktet for, at det kan anses som markedsføring og dermed tydeligt skal fremgå som sådan. Det kunne eksempelvis være, hvor en virksomhed fremsender et produkt til en blogger uden, at der foreligger en aftale eller en forpligtelse for bloggeren til at omtale produktet. Hvis bloggeren imidlertid faktisk omtaler produktet på sin blog, skal det på en eller anden måde tydeligt fremgå, at der er tale om markedsføring, eksempelvis ved at skrive, at det er et sponsoreret indlæg eller at produktet er stillet gratis til rådighed eller lignende.

 

Ikke nye SPAM-regler på B2B-markedet

På initiativ fra Håndværksrådet og de øvrige erhvervsorganisationer indeholdt det oprindelige lovforslag fra udvalget en øget adgang til elektronisk markedsføring i B2B-forhold. Denne del af forslaget blev dog taget ud under den politiske forhandling i Folketinget og fandt derfor desværre ikke vej til den endelig lov.

Der er derfor ikke i øvrigt ændret på fortolkningen af spam i forhold til tidligere, ligesom der heller ikke er ændret på bødestørrelsen for overtrædelse af spamreglerne. Disse ligger således stadig på minimum kr. 10.000 for de første 100 henvendelser og herefter kr. 100 pr. efterfølgende henvendelse. Det vil sige, at 60 henvendelser koster en bøde på kr. 10.000, mens 140 henvendelser koster en bøde på kr. 14.000.

 

Hvorfor ny markedsføringslov?

Den nye markedsføringslov træder i kraft d. 1. juli 2017. Lovændringen sker, fordi EU Kommissionenhar peget på, at Danmark ikke havde implementeret en række markedsføringsretlige direktiver korrekt, og det skal den nye lov råde bod på. Håndværksrådet var repræsenteret i udvalget, der udarbejdede udkastet til loven.

 

Vil du vide mere?

Kontakt jurist og chefkomnsulent Jeppe Rosenmejer på rosenmejer@hvr.dk

 


Nyhedsarkiv

Hvis du leder efter en bestemt nyhed, kan du i arkivet over nyheder bladre gennem en længere nyhedsoversigt.

  1. Nyhedsarkivet
Alle nyheder

Nyheder

For SMV'er - 18. okt. 2017

Søg tilskud: Bliv bedre til digitalisering og automatisering

For SMV'er - 18. okt. 2017
3. ansøgningsrunde om støtte til digitalisering og automatisering er igangsat. ...

Læs mere
Uddannelse - 16. okt. 2017

Forberedende grunduddannelse: Nyt system skal skabe flere faglærte

Uddannelse - 16. okt. 2017
Et nyt enstrenget system skal hjælpe de unge ind i erhvervsuddannelserne og sikre flere faglærte. ...

Læs mere
HIF Danmark - 11. okt. 2017

Lokale erhvervspolitiske valgmøder

HIF Danmark - 11. okt. 2017
Her kan du følge de kommunale erhvervspolitiske valgmøder, de lokale håndværker- og industriforening ...

Læs mere
For SMV'er - 9. okt. 2017

Hvad i alverden er en 'standard'?

For SMV'er - 9. okt. 2017
En standard er helt simpelt fælles retningslinjer for et produkt eller en tjeneste. Det kan være alt ...

Læs mere

For SMV'er

For SMV'er - 18. okt. 2017

Søg tilskud: Bliv bedre til digitalisering og automatisering

For SMV'er - 18. okt. 2017
3. ansøgningsrunde om støtte til digitalisering og automatisering er igangsat. ...

Læs mere
For SMV'er - 9. okt. 2017

Hvad i alverden er en 'standard'?

For SMV'er - 9. okt. 2017
En standard er helt simpelt fælles retningslinjer for et produkt eller en tjeneste. Det kan være alt ...

Læs mere
For SMV'er - 20. sep. 2017

Kommentar: Færre smerter og langtidssyge, hvis arbejdspladsen forebygger

For SMV'er - 20. sep. 2017
Arbejdspladsen har stor betydning for ansattes sundhed. Det er budskabet i en fælles kommentar fra ...

Læs mere
For SMV'er - 6. sep. 2017

Ungdommens Røde Kors inviterer SMV-erne til at give En Hjælpende Hånd

For SMV'er - 6. sep. 2017
I efteråret 2017 går alle landets håndværkere og håndværksvirksomheder sammen for tredje år i træk. ...

Læs mere

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser - 10. okt. 2017

Opsvinget stresstester Danmarks økonomi

Pressemeddelelser - 10. okt. 2017
Opsvinget rammer bl.a. SMV’ernes mulighed for at rekruttere faglært arbejdskraft. Det sagde formand ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 3. okt. 2017

Åbningstale: Lars Løkke overser Danmarks måske største problem

Pressemeddelelser - 3. okt. 2017
Statsministeren gik som katten om den varme grød i dagens åbningstale. Regeringens bud på en løsning ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 25. sep. 2017

Håndværksrådet ansætter vicedirektør

Pressemeddelelser - 25. sep. 2017
Håndværksrådet har ansat sin tidligere cheføkonom Jakob Brandt i en nyoprettet stilling som vicedire ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 22. sep. 2017

Aftale redder sunde biler fra bilkirkegården

Pressemeddelelser - 22. sep. 2017
Der er stor ros fra Håndværksrådet til Dansk Folkeparti og regeringen for den hævelse af reparations ...

Læs mere